Home

Een samenleving waarin omgaan met gehoorverlies voor iedereen vanzelfsprekend is, is wat ik graag zou willen.

Caroline van Daelen

Een bijdrage leveren om dit te kunnen bereiken is wat ik het liefste doe. Te beginnen met het bieden van een luisterend oor aan mensen met een gehoorverlies én aan hun gesprekspartners. Te denken aan de partner, kinderen, familieleden, vrienden en/of collega’s. Zij ervaren ook problemen ten gevolge van het gehoorverlies van de ander.

Slechthorend ben je namelijk niet alleen, maar samen. Iedere slechthorende is uniek, met eigen uitdagingen die vragen om oplossingen op maat. Dit geldt ook voor de problemen die personen uit hun directe omgeving ervaren.

Graag ondersteun ik eenieder bij het zo optimaal mogelijk oplossen van hun problemen. Hierbij maak ik gebruik van mijn kennis en jarenlange ervaring. Een kwalitatief leven met een gehoorverlies, met wederzijds begrip en erkenning, is wat ik de slechthorenden en hun gesprekspartners gun.

Uiteindelijk wil iedereen gehoord worden!

Omgaan met gehoorverlies